De Dynamische Driehoek


Als ouders/familie de zorg voor hun kind in de handen van een professional leggen, ontstaat een samenwerkingsverband. Familie, professionals en cliënten gaan samenwerken om de zorg vorm te geven en om de cliënt de gelegenheid te bieden het eigen leven vorm te geven. Dit is de driehoek.

 

Binnen ‘de dynamische driehoek’ werk ik in deze dynamiek. Het werk is gericht op 

  • Ontspannen samenwerking creëren
  • Verbinding herstellen daar waar sprake is problematische samenwerkingen
  • Bemiddelen bij conflicten

Dat doe ik met professionals en zorg-organisaties.

Met ouders en professionals samen. 


Op onze website vindt u alle informatie en kunt u onze publicatie bestellen.