Wat vinden anderen?

"Een waardevol traject"

Ik heb beide leertrajecten voor vakinhoudelijk teamondersteuner gevolgd bij Jacqueline en Loes. Het eerste traject was vooral gericht op de 1 op 1 coaching en de gesprekken die ik al veelvuldig voerde. Ik ging er in met een leervraag die eigenlijk over de ander ging, en kwam er uit met hele nieuwe inzichten over mijn eigen manier van werken. Het omgaan met weerstand (ook mijn eigen) het aansluiten bij de communicatiebehoefte van de ander, allemaal stuk voor stuk leerzame onderwerpen die mijn werk tot op de dag van vandaag plezieriger maken.

 

In trap 2 ging het meer onder de beïnvloeding van een groep. Ook hierin heb ik veel geleerd over mijn eigen houding en gevoel. Waar ik voorheen veel individueel oppakte heb ik de meerwaarde van de groep leren inzien. Ik heb ook echt plezier gekregen in de groepsbesprekingen, waar ik eerder sneller de irritatie voelde. Door ieders mening als een meerwaarde te zien en deze ook oprecht te willen begrijpen inzetten voel ik minder de behoefte om te overtuigen en meer de behoefte om te begrijpen. Ook heb ik geleerd meer los te laten, het proces te laten gaan en niet bang zijn de controle te verliezen. Veel meer te benoemen van wat ik zie merk en voel en ook daadwerkelijk te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. De meerwaarde van de deep democracy, rolflexibiliteit en alle meningen op tafel zijn in mijn dagelijks werk waardevolle toevoegingen.

Al met al een ontzettend waardevol traject waar ik niet alleen veel plezier aan heb gehad, maar nog dagelijks plezier van heb.

Marije Heuvelink

(Vakinhoudelijk Teamondersteuner Wonen RIBW)


"Ik heb het idee dat ik als VTO-er steviger in mijn schoenen sta"

Het leertraject heeft mij bewust gemaakt van mijn manier van handelen en hoe ik, door in mijn manier van handelen iets te veranderen / toe te voegen of aan te passen, een ander in beweging kan zetten. Ik heb tools gekregen om mijn individuele collega’s en het team als geheel, te coachen en te ondersteunen. Ik heb handvatten gekregen om mee te bewegen, om te buigen of juist te bekrachtigen.

Ik heb het idee dat ik als VTO-er steviger in mijn schoenen sta en me bewuster ben geworden van mijn rol / functie/ positie.

En daarmee complimenten aan jullie; want dit komt mede door hoe jullie invulling hebben gegeven aan dit Leertraject. De theorie, de uitleg hiervan, het bespreken van casussen en praktijkervaring, hebben mij hierbij geholpen.

Joyce van de Wetering

(Vakinhoudelijk Teamondersteuner RIBW Overijssel) "Inspirerend en veilig"

Sinds een aantal maanden begeleid Loes onze groep teammanagers tijdens intervisie. Zij doet dit op een hele inspirerende manier. Mede door haar manier van ondersteuning is er een veilige sfeer gecreëerd waarin we meer de diepte in gaan met thema's die we bespreken. Men durft kwetsbaar te zijn. Ze geeft ons niet alleen handvatten voor de manier waarop intervisie kan plaatsvinden maar daarnaast ook voor het begeleiden van een intervisie groep. Ik vind haar als mens prettig in de omgang mede omdat ze een nuchtere kijk op zaken heeft. Als iets ingewikkeld lijkt erkent ze deze gevoelens maar is daarnaast in staat om het gevoel te ontmantelen tot wat het daadwerkelijk is. Dat is vaak anders als dat het op het eerste gezicht lijkt. 

Bianca Biesman

(Teamleider de Waerden)


"Scherpe waarneming en heldere, directe communicatie"

Ik heb Loes leren kennen via een aantal trainingen die zij heeft gegeven over het werken in de systemische driehoek in hulpverlening. Geraakt door haar scherpe waarneming en heldere, directe communicatie heb ik zelf vervolgens een aantal individuele sessies gepland. Mooi, hoe Loes me afstand laat nemen van mijn eigen denken, daarin helpt te structureren en zicht te bieden op wat er wel en niet toe doet, waardoor er snel inzicht ontstaat op de door mij te nemen vervolgstappen. 

Mirjam Krowinkel

(Procesbegeleider Vanuit Autisme Bekeken) "Echt iedereen is betrokken"

Voor mij is Loes een kei in: het aansluiten bij mensen en van daaruit echt iedereen in beweging krijgen. Echt iedereen is betrokken en actief in jou trainingen. Verder zorgt Loes zo goed als altijd dat de dingen waar het om draait, op tafel komen. Zij ondersteunt mensen dan om door hun moeites heen te gaan. Voor mij is Loes een groot voorbeeld!

Evelien Wiersma

(SRH Coach RIBW Overijssel  

Trainer & Coach De Dynamische Driehoek)


"Eerlijk en kan goed spiegelen"

Loes kan in een training of bijeenkomst in een korte tijd een setting creëren waarin je vanuit veiligheid en vertrouwen je eigen grenzen mag en gaat ontdekken als het gaat om het samenwerken in de driehoek. Zij is eerlijk en kan goed spiegelen. In dit soort situaties blijft zij altijd naast je staan, werkt vanuit gelijkwaardigheid en laat je in je waarde.

Jacqueline van 't Spijker

(Trainer & Coach )"Loes verstaat de kunst van systemisch werken"

Loes is energiek, heeft passie voor haar vak en sluit aan bij waar mensen staan in hun ontwikkeling. Loes verstaat de kunst van het systemisch werken. Zij kan als geen ander praktijksituaties benaderen vanuit de verschillende perspectieven en neemt je daar op een oordeel loze manier in mee. Het zelf ervaren staat centraal in bijeenkomsten en ik heb gezien dat Loes dit op een respectvolle en adequate wijze kan begeleiden; ook als het spannend wordt, ongeacht wie. Enerzijds doet zij dit vanuit een procesbenadering, haar vakkennis en ervaring, maar kan ook met haar energie, de nodige humor mensen in beweging krijgen. Het is erg prettig samenwerken met haar.

Jacqueline van Dijk

(Adviseur leren en ontwikkelen Sherpa) 


"Loes kan verbinden en in zachtheid confronteren"

Loes kan verbinden – mensen met zichzelf, mensen met elkaar en met (het) thema(’s). 

Loes kan In zachtheid confronteren. Door middel van vragen, doorvragen en doorvragen. Zij neemt niet snel genoegen met het antwoord aan de oppervlakte, maar wil alle lagen daaronder bereiken. Voelt daarbij goed aan hoe “ver” ze kan gaan.

Mensen het gevoel geven “er te mogen zijn”, zoals je (er) bent

Betty Geijtenbeek

(Trainer & Coach De Dynamische Driehoek)