Over coachen en beïnvloeden, een leergang voor vakinhoudelijke teamondersteuners van de RIBW Overijssel.

Voor RIBW Overijssel heb ik samen met Jacqueline van ‘t Spijker een een traject mogen ontwikkelen voor alle 57 vakinhoudelijk teamondersteuners (VTO’s).  

 

Doel van het traject: vergroot vaardigheden en competenties voor de VTO’s zodat ze hun rol deskundig en effectief uit kunnen oefenen, zowel in het proces met individuele collega’s als met betrekking tot het hele team.

 

 Uit het behoeftenonderzoek kwam o.m. de vraag naar: 

  • coachings- en begeleidingsvaardigheden
  • omgaan met groepsdynamiek en verschillende meningen en visies
  • bijdragen aan gedragen besluitvorming
  • beïnvloeden van teamcultuur, o.m. een open werk- en leersfeer
  • versterken van verantwoordelijkheidsgevoel
  • omgaan met veranderingen en weerstand

Wij hebben dit vertaald in een leergang over coachen en beïnvloeden. 

 

 Fase 1: coachen in 1 op 1 relaties

Fase 2: beïnvloeden van groepsprocessen


Opbouw programma 

In 11 bijeenkomsten van 3,5 uur (5 in fase 1, zes in fase 2), zijn de deelnemers aan het werk geweest. Naast de bijeenkomsten zijn in een online omgeving videolessen, artikelen, voorbereidings- en borgingsopdrachten gedeeld. In de bijeenkomsten hebben deelnemers ervaring opgedaan met het toepassen van interventies en tegelijkertijd het effect ervan kunnen ervaren als deelnemer van de leergroep. Verrijkt met deze ervaringen, pasten zij het geleerde tussen de bijeenkomsten toe in hun teams.  

 

In kleine leergroepen doorliepen de deelnemers een programma waarin kennisoverdracht en leren door ervaren zijn vervlochten. Door te reflecteren op de eigen rol én het geleerde direct toe te passen en te borgen hebben deze professionals zich snel ontwikkeld. 

 

"Ik heb het idee dat ik als VTO-er steviger in mijn schoenen sta"

“Het leertraject heeft mij bewust gemaakt van mijn manier van handelen en hoe ik, door in mijn manier van handelen iets te veranderen, toe te voegen of aan te passen, een ander in beweging kan zetten. Ik heb tools gekregen om mijn individuele collega’s en het team als geheel, te coachen en te ondersteunen. Ik heb handvatten gekregen om mee te bewegen, om te buigen of juist te bekrachtigen. Ik heb het idee dat ik als VTO-er steviger in mijn schoenen sta en me bewuster ben geworden van mijn rol/functie/ positie.”  

Joyce van de Wetering-Plette

(Vakinhoudelijk Team Ondersteuner, RIBW) 


Bronnen 

Aan de basis van het traject ligt het model van verbindende communicatie (de lemniscaat). Verbinding en contact als basis voor de samenwerking. Gedrag beïnvloedt gedrag en gedrag wordt gestuurd door onderliggende behoefte en emoties. Het beïnvloeden van de interactie begint bij bewustzijn van je eigen deel van de lemniscaat: wat doe ik en wat breng ik teweeg? Oprechte nieuwsgierigheid naar behoeften, emoties en gedrag van de ander is de volgende stap in het beïnvloeden van de interactie.

 

We hebben onszelf en onze deelnemers laten inspireren door theorie, modellen en interventies uit: Situationeel coachen, Non-verbale communicatie, Haptonomie, Verbindende communicatie, Systemisch werken en systeemdenken, Dynamiek van emoties, Deep Democracy en Teamcoaching.  

 

Context en krachtenveld 

Leren en ontwikkelen gebeurt niet in een vacuüm maar in de context van de organisatie en binnen het krachtenveld van team, management en staf.  Gedurende het traject is aandacht voor deze context en dit krachtenveld en wat dit voor invloed heeft op de manier waarop VTO’ers hun rol invullen of gaan invullen. 

 

Wilt u meer weten?

over dit traject en wat het mogelijk kan betekenen voor uw organisatie?

Neem contact op: 06-51011866