Bemiddelaar


Als bemiddelaar ben ik opgeleid in de verbindende (geweldloze) communicatie. Dit betekent dat het oplossen van de conflicten begint met het herstellen van de verbinding tussen de partijen.  Dit gebeurt als mensen zicht krijgen op intenties, gevoelens en behoefte van zichzelf en de andere partij. Als die verbinding hersteld is, dan is de oplossing van het geschil meestal snel voor handen.

 

Ik bemiddel bij conflicten op de werkvloer, tussen ouders/verwanten en zorgprofessionals en in mijn vrije tijd ben ik vrijwillig mediator bij burenconflicten.

Trainer

Procesbegeleider

Intervisie

Coach

Teamcoach