Teamcoach


Als teamcoach ga ik een tijdelijke relatie aan met een team dat vastloopt in de groepsontwikkeling en/of op het bereiken van doelen. Het is een geweldig uitdagende klus. Het is een balanceerkunst om zo nabij te zijn dat je als coach alle teamleden kunt steunen, erkennen en vertrouwen met hen kunt opbouwen en tegelijkertijd zoveel afstand te behouden dat je de patronen waarin een team verstrikt kan raken kunt zien en er mee kunt werken.

 

Bij het coachen van een team is mijn uitgangspunt dat het teamdoel én de spelregels over de samenwerking en de communicatie helder moeten zijn of worden.  Bij het werken hieraan is er aandacht voor de formele aspecten, de taak kant,  en voor de emotionele aspecten van dit proces.  Het doel is een oprechte en werkelijke verbinding van de teamleden aan het doel, de afspraken én elkaar!

Bemiddelaar

Procesbegeleider

Intervisie

Coach

Trainer