Intervisie begeleider


Intervisie is een manier om samen te reflecteren op het werk en te leren via een open gesprek onder gelijken.  

“Je stapt met je collega’s een spiegelpaleis in.”

 

Intervisie helpt bij het ontwikkelen van professionele identiteit en persoonlijke ontwikkeling binnen de professionele praktijk. 

Met intervisie neemt de veerkracht van professionals toe en wordt de samenhang in een team vergroot. 

 

Het kan helpen om de start dit “gesprek onder gelijken”, een aantal malen te laten begeleiden. 

Bij intervisie begeleiding beginnen we met een kick-off om behoeftes te onderzoeken en spelregels af te spreken. 

Er zijn verschillende methode van intervisie mogelijk. In mijn begeleiding komen niet alleen de analytische kanten aan de orde maar wordt expliciet aandacht besteed aan  beleving. Ik nodig collega’s uit behalve heel goed naar elkaar te luisteren ook elkaar te spiegelen en feedback te geven. Dit leidt tot verdiepende inzichten!

Trainer

Procesbegeleider

Intervisie

Coach

Teamcoach