Procesbegeleider


In de begeleiding van groepen (zoals ouders/verwanten en professionals binnen 1 locatie) is het mijn opdracht er voor alle partijen te zijn. Meerzijdig partijdig contact! Mijn aandeel is gericht op het verstevigen of herstellen van de verbinding en het in beeld brengen van de perspectieven van de partijen. 

 

Als de verbinding sterk is en de communicatie helder dan kan er ontspannen worden samengewerkt!

Bemiddelaar

Trainer

Intervisie

Coach

Teamcoach