Trainer


De trainingen kenmerken zich door een combinatie van theorie en praktijk, van denken en doen en van ervaren en analyseren.  

In de training wordt gebruik gemaakt van theorie en werkvormen uit het systeem denken, het systemisch werken en de geweldloze communicatie.  Daarnaast werken werken we met theorie en werkvormen met aandacht voor de lichaamstaal, de stem, het non-verbale deel van de communicatie. De aandacht voor verbale en non-verbale aspecten van communicatie en samenwerking zijn een vruchtbare combinatie.

 

Onderwerpen van trainingen (workshops) zijn bijv: 

  • Samenwerking en loyaliteit in de driehoek, zie ook de website dedynamischedriehoek.nl
  • Verbindende communicatie, gesprekstechnieken voor het ‘goede gesprek’.
  • Emoties, gedrag en interactie.
  • Hoe emotie het gedrag en de interactie beïnvloeden. “uit de bocht dus.. en dan?”
  • Coachende vaardigheden, hoe kan ik in mijn professionele rol (van adviseur, teamleider o.i.d.) een coachende rol innemen.
  • Groepsdynamiek en teamontwikkeling. Hoe kan ik mijn invloed op groepsprocessen vergroten, een veilig teamklimaat faciliteren en inclusieve besluitvorming realiseren.

Bemiddelaar

Procesbegeleider

Intervisie

Coach

Teamcoach